Please update your Flash Player to view content.
 QUBER - get it freeติดตามข่าวสารของทางโรงเรียนได้ทางfacebook 

facebookภัทรียาอนุบาล ]  [   facebookศรีทักษิณ  ]


กิจกรรมเด่นในปีการศึกษา 2557

กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมค่ายรักษ์ภาษา วันที่ 12-16 พฤษภาคม 2557

กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมวันรำลึกพระคุณครู,เลือกสภานักเรียน วันที่ 12 มิถุนายน 2557

กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมค่ายวิทย์คิดค้น วันที่ 25 สิงหาคม - 1 กันยายน 2557

กิจกรรมที่ 4 : เปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ วันที่ 11-18 ตุลาคม 2557

กิจกรรมที่ 5 : กีฬาสีและวันเด็ก วันที่ 8-9 มกราคม 2558

กิจกรรมที่ 6 : การแข่งขันจินตคณิตชิงแชมป์ภาคใต้ครั้งที่7 วันที่ 17 มกราคม 2558

Prev Next

เปิดโลกทัศน์ 57

เปิดโลกทัศน์ 57

กิจกรรม : เปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ ปีที่9 วันที่ 11-18 ตุลาคมคม 2557กรุงเทพมหานคร - สมุทรปร่การ -เพชรบุรี กิจกรรมค่ายทักษะชีวิตในโครงการเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ เป็นกิจกรรมที่จัดให้นักเรียนและคณะครูของโรงเรียนศรีทักษิณ ได้มีประสบการณืในการเรียนรู้สิ่งต่างๆนอกห้องเรียนโดยใช้ประสบการณ์ที่นักเรียนได้สัมผัสจริงจากสถานที่จริง โดยในปีนี้ทางโรงเรียนได้จัดขึ้นต่อเนื่องกันเป็นปีที่9 แล้ว  ในโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการที่ทางโรงเรียนได้ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะถือว่าเป็นผู้ริเริ่มโครงการเป็นเจ้าแรกของจังหวัดนราธิวาสก็ว่าได้ ที่พานักเรียนออกทัศนศึกษา ณ.สถานที่ เช่น กรุงเทพมหานคร และสถานที่ใกล้เคียง จนเป็นต้นแบบให้โรงเรียนอื่นๆได้นำเอาไปเป็นแบบอย่างสำหรับในปีนี้ สถานที่ที่คณะครูและนักเรียนได้ไปคือวันที่ 11 ตุลาคม  = ออกเดินทางโดยรถไฟจากสถานีรือเสาะ วันที่ 12 ตุลาคม  = ถึงกรุงเทพฯที่สถานีบางซื่อ เข้าพัก ณ.ค่ายลูกเสือ สวนสยามวันที่ 13 ตุลาคม  = สวนสนุกและทะเลกรุงเทพ ณ.สวนสยาม ,เข้าพักที่ ศูนย์กลางอิสลาม กรุงเทพวันที่ 14 ตุลาคม  = ซาฟารีเวิลด์ (สวนสัตว์เปิดและการแสดงต่างๆ)  วันที่ 15 ตุลาคม  = เมืองโบราณ...

Administrator - avatar Administrator Comments 22 ก.พ. 2011 Hits:98 เนื้อเรื่อง

Read more
กิจกรรมวันพ่อ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2011 เวลา 02:15 น.

กิจกรรมวันพ่อ 1-3 ธันวาคม 2554

กิจกรรม "ต้นไม้คนละต้น " 

ภัทรียาอนุบาล

ศรีทักษิณ


ภาพน่ารักๆของนักเรียน